Obwodowe komisje wyborcze

W wyborach do Sejmu RP i do Senatu RPP powołuje się tylko jedną komisję w danym obwodzie.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Rogowie (pokój nr 10),  przez urzędnika wyborczego dla Gminy Rogowo p. Janusza Szmytkowskiego przy współudziale urzędu gminy obsługującej urzędnika w godzinach urzędowania najpóźniej do dnia 15 września 2023 roku. (15 września 2023 roku wyjątkowo do godziny 14:00).

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego.

Zgłoszenie kandydata przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną nie gwarantuje powołania w skład komisji przez Komisarza Wyborczego.

Zależnie od liczby zgłoszeń kandydatów do OKW przewiduje się:

 1. Powołanie przez Komisarza Wyborczego składów OKW w przewidzianej liczbie członków najpóźniej do dnia 25 września 2023 r.
 2. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych – o ile zajdzie taka konieczność (informacja zostanie przesłana smsem pełnomocnikom lub upoważnionym przez pełnomocnika osobom).
 3. Losowanie do składów OKW – o ile zajdzie taka konieczność. Informacje będą podane w BIP, a nieobecność przedstawicieli komitetów nie wstrzymuje losowania.
 4. Uzupełnienie składów OKW przez Komisarza Wyborczego we Włocławku kandydatami zgłoszonymi samodzielnie – o ile zajdzie taka konieczność.
Wykaz obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rogowo:

 1. OKW nr 1 w Rogowie (siedziba: Urząd Gminy w Rogowie)
  skład komisji 9 osobowy,
 2. OKW nr 2 w Rogowie (siedziba Szkoła Podstawowa w Rogowie)
  skład komisji 7 osobowy,
 3. OKW nr 3 w Nowym Kobrzyńcu (siedziba Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu)
  skład komisji 7 osobowy,
 4. OKW nr 4 w Pręczkach (siedziba komisji Świetlica Wiejska w Pręczkach)
  skład komisji 7 osobowy,
 5. OKW nr 5 w Sosnowie (siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Sosnowie)
  skład komisji 9 osobowy,
 6. OKW nr 6 w Nadrożu (siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Nadrożu)
  skład komisji 7 osobowy,
 7. OKW nr 7 w Rojewie (siedziba komisji Świetlica Wiejska w Rojewie)
  skład komisji 7 osobowy,
 8. OKW nr 8 w Lasotach (siedziba komisji Świetlica Wiejska w Lasotach)
  skład komisji 7 osobowy.
Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Gmina Rogowo (14 sierpnia 2023)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 sierpnia 2023, 08:38:34)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 sierpnia 2023, 08:49:08)
Zmieniono: poprawiono link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 355