Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28.06.2020

W wyborach Prezydenta RP powołuje się tylko jedną komisję w danym obwodzie.
 
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Rogowie (pokój nr 10),  przez urzędnika wyborczego dla gminy Rogowo p. Janusza Szmytkowskiego przy współudziale urzędu gminy obsługującej urzędnika w godzinach urzędowania najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 roku. (12 czerwca 2020 roku wyjątkowo do godziny 14:00).
 
Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na 10.05.2020 roku.
 
 
Zgłoszenie kandydata przez pełnomocnika komitetu wyborczego nie gwarantuje powołania w skład komisji przez Komisarza Wyborczego. 

Zależnie od liczby zgłoszeń kandydatów do OKW przewiduje się:
1.   Powołanie przez Komisarza Wyborczego składów OKW w przewidzianej liczbie członków najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.
2.   Dodatkowe zgłoszenia kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych – o ile zajdzie taka konieczność (informacja zostanie przesłana smsem pełnomocnikom lub upoważnionym).
3.   Losowanie do składów OKW – o ile zajdzie taka konieczność. Informacje będą podane w BIP, a nieobecność przedstawicieli komitetów nie wstrzymuje losowania.
4.   Uzupełnienie składów OKW przez Komisarza Wyborczego we Włocławku kandydatami zgłoszonymi samodzielnie – o ile zajdzie taka konieczność. 

W załącznikach druki zgłoszeń. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 roku minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 osoby. Maksymalny: zgodny z art. 182 § 1a Kodeksu wyborczego na terenie gminy Rogowo przedstawia się następująco:
1.   OKW nr 1 w Rogowie (siedziba: Urząd Gminy w Rogowie) – skład komisji 9 osobowy,
2.   OKW nr 2 w Rogowie (siedziba Szkoła Podstawowa w Rogowie) – skład komisji 7 osobowy,
3.   OKW nr 3 w Nowym Kobrzyńcu (siedziba Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu) – skład komisji 7 osobowy,
4.   OKW nr 4 w Pręczkach (siedziba komisji Świetlica Wiejska w Pręczkach) – skład komisji 7 osobowy,
5.   OKW nr 5 w Sosnowie (siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Sosnowie) – skład komisji 9 osobowy,
6.   OKW nr 6 w Nadrożu (siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Nadrożu) – skład komisji 7 osobowy. 

Załączniki:
1.   plik do pobrania uchwała nr 161/2020 z dn. 8.06.2020 (116kB) pdf  
2.   plik do pobrania druk zgłoszenia kandydata na członka OKW (134kB) pdf  
3.   plik do pobrania druk zgłoszenie samodzielne wyborcy (43kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Ostrowska (8 czerwca 2020)
Opublikował: Anna Ostrowska (8 czerwca 2020, 19:53:57)
Podmiot udostępniający: USC

Ostatnia zmiana: Anna Ostrowska (9 czerwca 2020, 08:32:00)
Zmieniono: zmiana druku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 743