Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP

W wyborach Prezydenta RP powołuje się tylko jedną komisję w danym obwodzie (bez podziału na dzienną i nocną, czyli ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia jego wyników, które są powoływane wyłącznie podczas wyborów samorządowych).

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Rogowie (pokój nr 10),  przez urzędnika wyborczego dla gminy Rogowo p. Janusza Szmytkowskiego przy współudziale urzędu gminy obsługującej urzędnika w godzinach urzędowania najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku. (10 kwietnia 2020 roku wyjątkowo do godziny 14:00). 

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii w związku z zarażeniami wirusem SRS-CoV-2 oraz wprowadzeniem ograniczenia pracy naszego urzędu (aktualnie urząd pracuje w godzinach od 7:30 do 14:00), w celu umożliwienia pełnomocnikom komitetów wyborczych i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informuję o możliwości osobistego zgłoszenia, po wcześniejszym telefonicznym umówieni planowanej wizyty z Panią Anną Ostrowską (tel. 54 280 16 22 lub 730 214 731) – z zastrzeżeniem zmian w sposobie i czasie pracy urzędu w razie wzrostu zagrożenia epidemią.

Inne szczególne formy zgłaszania kandydatów określa Uchwała Nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego
2020 r.

Zgłoszenie kandydata przez pełnomocnika komitetu wyborczego nie gwarantuje powołania w skład komisji przez Komisarza Wyborczego.

Zależnie od liczby zgłoszeń kandydatów do OKW przewiduje się:

1. Powołanie przez Komisarza Wyborczego składów OKW w przewidzianej liczbie członków najpóźniej          do dnia 20 kwietnia 2020 r. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów przez pełnomocników komitetów 
        wyborczych – o ile zajdzie taka konieczność (informacja zostanie przesłana smsem
        pełnomocnikom lub upoważnionym).
        Losowanie do składów OKW – o ile zajdzie taka konieczność. Informacje będą podane w BIP,
        a nieobecność przedstawicieli komitetów nie wstrzymuje losowania.
        Uzupełnienie składów OKW przez Komisarza Wyborczego we Włocławku kandydatami zgłoszonymi
        samodzielnie – o ile zajdzie taka konieczność.

W załącznikach druki zgłoszeń.

Wykaz obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rogowo:

 1. OKW nr 1 w Rogowie (siedziba: Urząd Gminy w Rogowie)
        – skład komisji 9 osobowy,

 2. OKW nr 2 w Rogowie (siedziba Szkoła Podstawowa w Rogowie)
        – skład komisji 7 osobowy,

 3. OKW nr 3 w Nowym Kobrzyńcu (siedziba Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu)
        – skład komisji  7 osobowy,

 4. OKW nr 4 w Pręczkach (siedziba komisji Świetlica Wiejska w Pręczkach)
        – skład komisji 7 osobowy,

 5. OKW nr 5 w Sosnowie (siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Sosnowie)
        – skład komisji 9 osobowy,

 6. OKW nr 6 w Nadrożu (siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Nadrożu)
        – skład komisji 7 osobowy.

Załączniki:

Plik do pobrania -> uchwała w sprawie powołania OKW w wyborach Prezydenta RP (70kB) pdf
Plik do pobrania -> druk zgłoszenia kandydata na członka OKW – Prezydent RP 2020 (134kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Anna Ostrowska (26 marca 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 marca 2020, 07:48:40)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (27 marca 2020, 08:10:07)
Zmieniono: zmieniono godziny urzędowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 788