Obwodowe komisje wyborcze Sejm Senat RP

W wyborach do PE, Sejmu i Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP powołuje się tylko jedną komisję w danym obwodzie (bez podziału na dzienną i nocną, czyli ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia jego wyników, które są powoływane wyłącznie podczas wyborów samorządowych).

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Rogowie w godzinach urzędowania (pokój nr 18) najpóźniej do dnia 13 września 2019 r. (13 września wyjątkowo do godz. 14.oo). 
Zależnie od liczby zgłoszeń kandydatów do OKW przewiduje się:
  1. Powołanie przez Komisarza Wyborczego składów OKW w przewidzianej liczbie członków
        najpóźniej 23 września 2019 r.
  2. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych – o ile zajdzie
        taka konieczność (informacja zostanie przesłana smsem pełnomocnikom lub upoważnionym w
        piątek 13 września do godz. 19.oo).
  3. Losowanie do składów OKW – o ile zajdzie taka konieczność. Informacje będą podane
        w BIP, a nieobecność przedstawicieli komitetów nie wstrzymuje losowania.
  4.  Uzupełnienie składów OKW przez Komisarza Wyborczego we Włocławku kandydatami
       zgłoszonymi samodzielnie – o ile zajdzie taka konieczność.

       W załączniku druki zgłoszeń.

Szczegółowe informacje, jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej (OKW) w głosowaniu do Sejmu i Senatu RP, znajdą się na stronach PKW.

Plik do pobrania Zgłoszenie - formularz (59kB) word

metryczka


Wytworzył: PKW (7 sierpnia 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 sierpnia 2019, 07:36:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 628