Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od 01.02.2020

Od 1 lutego 2020 r. na terenie Gminy Rogowo odpady komunalne zbierane są i odbierane tylko w sposób selektywny

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami:

  • Stawki opłat w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czyli stawki opłat dotyczące mieszkańców:
  • Miesięczna stawka za każdego mieszkańca wynosi 15 zł
  • Stawki opłat w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli stawki opłat dotyczące właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

Zdjęcie

  • Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego    lub innej nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 164 zł 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 lutego 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 marca 2020, 07:39:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1352