Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od 01.05.2019

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami
Od 1-go maja 2019 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Stawki opłat w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czyli stawki opłat dotyczące mieszkańców:
Zdjęcie

  • Stawki opłat w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli stawki opłat dotyczące właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
Zdjęcie

  • Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku    letniskowego    lub innej nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe:
Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Zgórzyński - Wójt (1 maja 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 czerwca 2019, 08:43:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 971