Og.6220.2.2015 - Budownia elektrowni słonecznej

Rogowo, dnia 09.06.2015 r.
Og.6220.2.2015


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT  GMINY  ROGOWO


podaje do publicznej wiadomości,
że

w związku z wystosowaną prośbą mieszkańców Rogówka o zorganizowanie spotkania z inwestorem planującym przedsięwzięcie polegającym na budowie elektrowni słonecznej w miejscowości Rogówko tj. z firmą R. Power Sp z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, uprzejmie informuję, że przedmiotowe spotkanie odbędzie się w dniu 16 czerwca (wtorek) początek o godzinie 16.00 w budynku remizy strażackiej OSP w Rogówku.
Na spotkaniu tym planujący przedsięwzięcie m.in. przybliży sposób funkcjonowania elektrowni słonecznej, postara się wyjaśnić wszystkie wątpliwości i obawy mieszkańców co do istnienia w pobliżu ich domostw i użytkowanych gruntów  przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zaprasza się wszystkich zainteresowanych mieszkańców miejscowości Rogówko do uczestniczenia w spotkaniu.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
     następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogówko.

a/a AC

metryczka


Wytworzył: Z-ca wójta - Bogumiła Zarębska (9 czerwca 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 czerwca 2015, 08:10:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 884