Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża na terenie nieruchomości położonych w obrębie Stary Kobrzyniec oznaczonych geodezyjne działką nr 151, nr 239, nr 240 i nr 237/1 oraz na terenie nieruchomości położonej w obrębie Rogówko

Rogowo, dnia 31.08.2012 r.
Og.7624-9/10
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek
Zakładu Produkcyjno-Handlowego MISTRAL - A Zarzycki Sp.J.
ul. Magnesowa 27, 93-482 Łódź   

wydana została decyzja z dnia 24.08.2012 r. znak: Og. 7624-9/10
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża
na terenie nieruchomości położonych w obrębie Stary Kobrzyniec oznaczonych geodezyjne działką nr 151, nr 239, nr 240 i nr 237/1 oraz na terenie nieruchomości położonej w obrębie Rogówko oznaczonej geodezyjne działką nr 294,
 planowanego do realizacji przez Zakład Produkcyjno-Handlowy MISTRAL - A Zarzycki Sp.J. , ul. Magnesowa 27, 93-482 Łódź

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 40) lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), w związku z powyższym kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobrzyniec.
    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Rogówko.
    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Rojewo.
a/a AC                                                                               Wójt Gminy Rogowo
                                                                                          (-)
                                                                            mgr Barbara Nowakowska


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 sierpnia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (31 sierpnia 2012, 14:38:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij