Młodszy referent ds. poboru podatków w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Rogowo
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rogowie


Wolne stanowisko urzędnicze:

Młodszy referent ds. poboru podatków w Referacie Finansowym

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne :

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe – ekonomia ,administracja ,  
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub            
    umyślne przestępstwa skarbowe .
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
6. Umiejętność pracy w zespole,
7. Dyspozycyjność.

Znajomość zagadnień z zakresu :
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i   opłatach lokalnych,
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.o postępowaniu    egzekucyjnym w administracji,
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- akty wykonawcze do w/w ustaw,
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych   osobowych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania   administracyjnego
-dobra znajomość obsługi komputera. 

Wymagania dodatkowe pożądane

1. Umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
2. Umiejętność planowania i organizowania pracy,
3. Prawo jazdy  kat.B, 
4. Znajomość programu komputerowego–   księgowość podatkowa,
4. Doświadczenie – praca na stanowisku urzędniczym lub stanowisku związanym z   
     księgowością budżetową.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

Zadania ogólne:
1. Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2. Wykonywanie zadań  sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3. Informowanie organów, instytucji, osób fizycznych o stanie załatwionych spraw i udostępnianie
        dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,
4. Dochowanie  tajemnicy ustawowo chronionej,
5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, współpracownikami i
        przełożonymi,
6. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.
7. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zadania szczegółowe między innymi :

1. Wystawianie dowodów wpłat na należności wpłacone w kasie. 
2. Codzienne uzgadnianie wpływów z kasą.
3. Sporządzanie kontokwitariuszy (drukowanie dla sołtysów i prowadzenie ich ewidencji).
4. Rozliczanie sołtysów.
5. Księgowanie wpłat: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,  opłaty za
        zużycie wody i innych opłat pobieranych przez gminę.
6. Prowadzenie dzienników obrotów.
7. Miesięczne uzgadnianie wpływów.
8. Wystawianie upomnień na zaległości.
9. Prowadzenie przypisu i wpłat opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.
10. Wystawianie tytułów wykonawczych na osoby posiadające zaległości .
11. Dokonywanie wpisu zaległości do ksiąg wieczystych.
12. Odnotowywanie wpłat za ścieki, wodę i odpady.
13. Sporządzanie rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego.
14. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia ludności.
15. Współdziałanie z instytucjami pracującymi na rzecz niesienia pomocy osobom chorym.
16. Prowadzenie spraw profilaktyki i oświaty zdrowotnej.
17. Wyliczanie odsetek od zaległości podatkowych.
18. Prowadzenie księgowania czynszu za najem lokalu.
19. Rozliczanie opłaty targowej i sporządzanie  wynagrodzenia za to inkaso.  
  
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) czynności służbowe wykonywane w biurze oraz w razie konieczności w terenie, stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę ,kopiarkę,oprogramowanie   niezbędne do realizacji zadań na stanowisku, telefon stacjonarny, wyjazdy służbowe - w zależności od potrzeb,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  poprzedzającym ogłoszenie naboru:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rogowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
    wykształcenie i kwalifikacje,
4. Kopie świadectw pracy,
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z  
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
   konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
   ochronie danych osobowych ,
7.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
8. Dokument potwierdzający niepełnosprawność ,jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnień 
    art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych .

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:   16 maja 2017 r. do godz.15:00

Pod adresem:
Urząd Gminy w Rogowie
Rogowo 51
87- 515 Rogowo
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. poboru podatków w Referacie Finansowym „

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(0-54) 280-16-22 lub 23 wew. 22


                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                           /-/ Barbara Nowakowska


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (5 maja 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 maja 2017, 09:18:11)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (5 maja 2017, 09:24:05)
Zmieniono: poprawiono formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 636

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij