string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwały Rady Gminy w Rogowie z 2012 roku