Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie z 2006 roku