Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Gminy w Rogowie

Uchwały Rady Gminy w Rogowie z 2016 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze uchwały Rady Gminy w Rogowie »Uchwała nr XIV/47/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Rypińskiego.

Uchwała nr XIV/46/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 września 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2016-2024.

Uchwała nr XIV/45/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Gminą Skrwilno zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Uchwała nr XIV/44/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Powiatem Rypińskim zadania w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Uchwała nr XIII/43/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skrwilno na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120413C Szczawno – Skrwilno od km 0+000 do km 2+934”

Uchwała nr XIII/42/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży- gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo- Sosnowo, Etap 2 – od km 3+712,76 do km 8+392,00”

Uchwała nr XIII/41/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020

Uchwała nr XIII/40/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016


w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo

Uchwała nr XIII/39/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIII/38/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.

Uchwała nr XIII/37/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.

Uchwała nr XII/36/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania

Uchwała nr XII/35/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Uchwała nr XII/34/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020

Uchwała nr XII/33/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo

Uchwała nr XII/32/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XII/31/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo

Uchwała nr XII/30/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo.

Uchwała nr XII/29/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XII/28/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze uchwały Rady Gminy w Rogowie »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij