Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Gminy w Rogowie

Uchwały Rady Gminy w Rogowie z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze uchwały Rady Gminy w Rogowie »Uchwała nr XXIV/30/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 września 2017


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała nr XXIV/29/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 września 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo

Uchwała nr XXIV/28/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 września 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.

Uchwała nr XXIII/27/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 czerwca 2017


w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rogowie.

Uchwała nr XXII/26/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2016 rok.

Uchwała nr XXII/25/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2016 rok.

Uchwała nr XXII/24/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2016 rok.

Uchwała nr XXII/23/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji: „Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Rogowo (studni głębinowej nr 3 )oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody nieuzdatnionej”, „Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Sosnowo (studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody nieuzdatnionej”.

Uchwała nr XXII/22/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej nr 120510 Lasoty - Karbowizna od km 0+000 do km 1+300”.

Uchwała nr XXII/21/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225 C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo – Sosnowo Etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392” w sprawie

Uchwała nr XXII/20/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2017-2028.w sprawie

Uchwała nr XXII/19/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.

Uchwała nr XXI/18/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Uchwała nr XXI/17/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XXI/16/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017


w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „ Salutaris”.

Uchwała nr XXI/15/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2017 rok.

Uchwała nr XXI/14/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, pedagogom, psychologom i logopedom, doradcom zawodowym zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo

Uchwała nr XXI/13/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr XXI/12/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Rogowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr XXI/11/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze uchwały Rady Gminy w Rogowie »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij