Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Gminy w Rogowie

Uchwały Rady Gminy w Rogowie z 2016 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze uchwały Rady Gminy w Rogowie »Uchwała nr XI/23/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2015 rok.

Uchwała nr XI/22/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2015 rok.

Uchwała nr XI/21/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2015 rok.

Uchwała nr XI/20/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Uchwała nr XI/19/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania

Uchwała nr XI/18/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr XI/17/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rogowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr XI/16/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.

Uchwała nr X/15/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2016 rok.

Uchwała nr X/14/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Uchwała nr X/13/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Uchwała nr X/12/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Uchwała nr X/11/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.

Uchwała nr X/10/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016


w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała nr X/9/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok

Uchwała nr IX/8/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016


w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo

Uchwała nr IX/7/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016

Uchwała nr IX/6/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Uchwała nr IX/5/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.

Uchwała nr IX/4/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2016-2024
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze uchwały Rady Gminy w Rogowie »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij