Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Gminy w Rogowie

Uchwały Rady Gminy w Rogowie z 2016 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze uchwały Rady Gminy w Rogowie »Uchwała nr XII/36/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania

Uchwała nr XII/35/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Uchwała nr XII/34/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020

Uchwała nr XII/33/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo

Uchwała nr XII/32/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XII/31/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo

Uchwała nr XII/30/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo.

Uchwała nr XII/29/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XII/28/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

Uchwała nr XII/27/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

Uchwała nr XII/26/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr XII/25/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż – Pręczki od km 1+400 do km 2+600”

Uchwała nr XII/24/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.

Uchwała nr XI/23/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2015 rok.

Uchwała nr XI/22/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2015 rok.

Uchwała nr XI/21/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2015 rok.

Uchwała nr XI/20/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Uchwała nr XI/19/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania

Uchwała nr XI/18/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr XI/17/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016


w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rogowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze uchwały Rady Gminy w Rogowie »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij