string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr VIII/14/03Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 września 2003w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Uchwała nr VIII/14/03
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2003


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)


Rada Gminy
uchwala , co następuje:

§ 1


Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

1. Szkoła Podstawowa w Kobrzyńcu.
Do obwodu tej szkoły należą następujące miejscowości : 
Charszewo, Huta Chojno, Nowy Kobrzyniec, Pinino, Stary Kobrzyniec.

2. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu.
Do obwodu tej szkoły należą następujące miejscowości :
Huta, Nadróż, Ruda.

3. Szkoła Podstawowa w Sosnowie.
Do obwodu tej szkoły należą następujące miejscowości :
Borowo, Czumsk Duży, Czumsk Mały, Kosiory, Narty, Rumunki Likieckie, Sosnowo, Szczerby, Wierzchowiska, Zamość.

4. Szkoła Podstawowa w Rogowie.
Do obwodu tej szkoły należą następujące miejscowości :
Brzeszczki Duże, Brzeszczki Małe, Karbowizna, Lasoty, Lisiny, Pręczki, Rogowo, Rojewo, Rogówko, Świeżawy.

§ 2

Do obwodu Publicznego Gimnazjum w Rogowie należą następujące miejscowości : Borowo, Brzeszczki Duże, Brzeszczki Małe, Czumsk Duży, Czumsk Mały, Charszewo, Huta, Huta Chojno, Kosiory, Karbowizna, Lasoty, Lisiny, Nadróż, Narty, Nowy Kobrzyniec, Pinino, Pręczki, Rogowo, Rojewo, Ruda, Rumunki Likieckie, Rogówko, Stary Kobrzyniec, Szczerby, Sosnowo, Świeżawy, Wierzchowiska, Zamość.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku szkolnego 2003/2004 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała nr VIII/14/2003 (plik do pobrania - pdf) (17kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (12 listopada 2003, 13:05:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4113