string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXX/52/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2009w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm )

Uchwała nr XXX/52/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm )


uchwala się, co następuje :

 § 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy  Rogowo Nr V/10/07 z dnia
28 marca 2007r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Nr XXX/53/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo.

Plik do pobrania Uchwała nr XXX/52/2009 (22kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 września 2010, 12:03:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2275