Uchwała nr XXVII/34/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 21 sierpnia 2009w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm )

Uchwała nr XXVII/34/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 21 sierpnia 2009


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm )


uchwala się, co następuje :

 § 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Rogowo Nr XXVI/31/09 z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania uchwała nr XXVII/34/2009 (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 września 2009, 11:41:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1618