Uchwała nr XXV/25/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 maja 2009w sprawie stanowiska dotyczącego łączenia rewirów dzielnicowych.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r, Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )

Uchwała nr XXV/25/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 maja 2009


w sprawie stanowiska dotyczącego łączenia rewirów dzielnicowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r, Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )


Rada Gminy , uchwala się co następuje :
 
 $ 1. Wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko łączeniu rewirów dzielnicowych.
 
 $ 2.  Zdaniem Rady Gminy Rogowo połączenie rewirów dzielnicowych pogorszy zdecydowanie stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Rogowo, oddali policję od naszych mieszkańców.

 $ 3.  Zobowiązuje się Wójta Gminy Rogowo do przekazania niniejszej
 uchwały do Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

 $ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania uchwała nr XXV/25/2009 (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (29 czerwca 2009, 13:47:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2063