string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVI/23/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 25 sierpnia 2008w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminyNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit..a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/

Uchwała nr XVI/23/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 sierpnia 2008


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit..a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/


u c h w a l a  się , co następuje :


§ 1.  W y r a ż a     s i ę      zgodę  Wójtowi Gminy  na nieodpłatne nabycie  od Agencji Nieruchomości  Rolnych  na  rzecz  Gminy  Rogowo  niezabudowanej  nieruchomości
położonej w Sosnowie oznaczonej  działką  Nr  163/15  o powierzchni  0,2627 ha  do
wykorzystania  na urządzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży.


§ 2.  Zobowiązuje się Wójta Gminy Rogowo do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu nieodpłatnego nabycia na własność  Gminy nieruchomości , o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.
                                                                 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

      Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr XVI/23/2008 (35kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 września 2008, 11:45:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2092