string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr LXIII/388/2024Rady Gminy Rogowoz dnia 28 marca 2024w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Rogowoa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463, poz.1688), art. 13i ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz.977, poz.1506, poz.1597, poz.1688, poz.1890, poz.2029, poz.2739)

Uchwała nr LXIII/388/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 marca 2024


w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Rogowo

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463, poz.1688), art. 13i ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz.977, poz.1506, poz.1597, poz.1688, poz.1890, poz.2029, poz.2739)


Plik do pobrania Uchwała Nr LXIII/388/2024 + załączniki (79kB) pdf
Plik do pobrania GML - Plan ogólny gminy (45kB) plik

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 maja 2024, 11:35:50)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (14 czerwca 2024, 12:19:30)
Zmieniono: dodano gml

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 90