string(35) "Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie" string(35) "Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie"

Uchwała nr 2/2007Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowiez dnia 19 kwietnia 2007w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159 , poz. 1547 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza uchwala :

Uchwała nr 2/2007
Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie
z dnia 19 kwietnia 2007


w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159 , poz. 1547 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza uchwala :


Gminna Komisja Wyborcza uchwala :

§ 1


Powołać obwodową komisje wyborczą w składzie osobowym określonym w załączniku
nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Leszek Kukowski

Plik do pobrania Uchwała nr 2/2007 (25kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (26kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 kwietnia 2007, 07:45:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2077