string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr LVI/349/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 16 sierpnia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803) uchwala się, co następuje: § 1 W uchwale Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/313/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/333/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr LIV/344/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LV/348/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23A/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2023 r.

Uchwała nr LVI/349/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 16 sierpnia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803) uchwala się, co następuje: § 1 W uchwale Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/313/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/333/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr LIV/344/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LV/348/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23A/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2023 r.


wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1
    Dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 35 815 155,81 zł zwiększa się do kwoty
    35 981 455,81 zł, z tego:
    1. dochody bieżące z kwoty 24 367 531,85 zł  zwiększa  się  do  kwoty  24 533 831,85 zł
    2. dochody majątkowe stanowią  kwotę 11 447 623,96 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1    do uchwały.
2) W § 2 ust. 1
    Wydatki budżetu gminy na 2023 rok  w  kwocie  41 471 278,81 zł  zwiększa  się  do  kwoty  
    41 637 578,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3) W § 2 ust. 1 pkt 1
     Wydatki bieżące w kwocie 24 716 730,54 zł  zwiększa  się  do  kwoty  24 883 030,54 zł.
4) W § 2 ust. 1 pkt 2
       Wydatki majątkowe stanowią  kwotę 16 754 548,27 zł.
5) W § 2 ust. 5 pkt 1
     Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem
     Nr 3.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      
Nr 1, 2, 5 do  Uchwały  Nr XLVI/296/2022  Rady  Gminy  Rogowo  z  dnia 28 grudnia             2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Urszula Czerska
Plik do pobrania Załączniki + uzasadnienie (433kB) pdf


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 września 2023, 10:09:02)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (13 września 2023, 10:20:39)
Zmieniono: poprawiono treść - format

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 80