string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LIV/341/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 15 czerwca 2023w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572)

Uchwała nr LIV/341/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 15 czerwca 2023


w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572)


Rada Gminy Rogowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2023, 09:10:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77