string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LIII/334/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 18 maja 2023zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2023-2035Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 83)

Uchwała nr LIII/334/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 18 maja 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 83)


Plik do pobrania Uchwała LIII/334/2023 + załączniki (5794kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 czerwca 2023, 14:09:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109