string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/20/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 28 grudnia 2006w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 statutu Związku Gmin Rypińskich uchwala się, co następuje :

Uchwała nr III/20/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 statutu Związku Gmin Rypińskich uchwala się, co następuje :


Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 statutu Związku Gmin Rypińskich uchwala się, co następuje :

§ 1.

Wyznaczyć przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich w osobach radnych :

1. Marek Długokęcki
2.  Kazimierz Stefański

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uchwała nr III/20/2006 (34kB) pdf


                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                             Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2007, 09:50:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3218