string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/17/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 28 grudnia 2006w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. Na podstawie art. 4 1 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r, Nr 147, poz 1231 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr III/17/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

Na podstawie art. 4 1 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r, Nr 147, poz 1231 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :


§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr III/17/2006 (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2007, 09:31:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3346