string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/16/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 28 grudnia 2006w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r Nr 9, poz 43 z późn. zm) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr III/16/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r Nr 9, poz 43 z późn. zm) uchwala się, co następuje :


§ 1.

Ustala się  opłatę za  wodę pobieraną  z gminnych  urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości  1,31 zł za 1 metr sześcienny plus 7%
podatku VAT.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.


                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                     Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr III/16/2006 (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2007, 09:28:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4404