string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/12/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591 z późn.zm.), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006rr Nr 136, poz 969 z późn.zmianami ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r ( M.P.Nr 74, poz.745 )

Uchwała nr II/12/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591 z późn.zm.), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006rr Nr 136, poz 969 z późn.zmianami ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r ( M.P.Nr 74, poz.745 )


R a d a   G m i n y
uchwala, co następuje :

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r
( M.P.Nr 74, poz.745 ) obniża z  kwoty 35,52 zł za 1 kwintal do kwoty 25 zł za 1 kwintal.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

         Przewodniczący Rady Gminy
         Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr II/12/2006 (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2006, 07:33:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4392