string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLVI/300/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2022w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy RogowoNa podstawie art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561)

Uchwała nr XLVI/300/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo

Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo, złożonej przez Panią A.W. oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów postawionych w skardze, wyrażonym w uchwale Komisji z dnia 21 grudnia 2022 r., Rada Gminy Rogowo uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Plik do pobrania Uzasadnienie (181kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 09:53:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351