string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLVI/297/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2022w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju GospodarczegoNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561)

Uchwała nr XLVI/297/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, skład  Komisji Rozwoju Gospodarczego uzupełnia się, powołując na członka Grzegorza Nowatkowskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 09:38:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338