string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/10/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 146, poz 1223 z późn.zm.)

Uchwała nr II/10/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 146, poz 1223 z późn.zm.)


uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Rogowo w następującej wysokości :
      1.  wynagrodzenie zasadnicze            4.400 zł
      2.  dodatek funkcyjny                       1.320 zł
      3.  dodatek specjalny w wysokości  25% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i
           dodatku funkcyjnego w kwocie                       1.430 zł
      4. dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/16/04 z dnia 24 czerwca 2004r w sprawie
wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                 Przewodniczący Rady Gminy
                 Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr II/10/2006 (30kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2006, 07:23:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4249