string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr I/7/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 27 listopada 2006w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego.Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142,poz 1591 z późn.zm) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy Rogowo ( Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz 1411)

Uchwała nr I/7/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 listopada 2006


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego.

Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142,poz 1591 z późn.zm) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy Rogowo ( Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz 1411)


Rada Gminy 
stwierdza, co następuje:
                                          
§ 1

1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady Przewodniczącym Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego został wybrany radny

Józef Trymers

2. W głosowaniu  jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady na członków Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego zostali powołani radni:

Maria Rucińska
Tadeusz Gołębiewski
Andrzej Smulski
Kazimierz Stefański

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


      Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr I/7/2006 (35kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 grudnia 2006, 07:56:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3507