string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr I/6/06Rady Gminy w Rogowiez dnia 27 listopada 2006w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego.Na podstawie art. 14 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm ) oraz § 16 ust. 2 Statutu Gminy Rogowo (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz 1411)

Uchwała nr I/6/06
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 listopada 2006


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Na podstawie art. 14 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm ) oraz § 16 ust. 2 Statutu Gminy Rogowo (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz 1411)


Rada Gminy
stwierdza co następuje:
                                       
§ 1


1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co
           najmniej połowy ustawowego składu rady Przewodniczącym Komisji  
           Rozwoju Gospodarczego został wybrany radny:  

           Kazimierz Stefański

2. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co
           najmniej połowy ustawowego składu rady na członków Komisji               
           Rozwoju gospodarczego zostali powołani radni:

           Kazimierz Gutkowski
           Józef Trymers
           Stanisława Drozdowska
           Roman Nowosad

          


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr I/6/2006 (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 grudnia 2006, 07:53:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3583