string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr I/5/2006Rady Gmny w Rogowiez dnia 27 listopada 2006w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.Na podstawie art. 14 i art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm) oraz § 16 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Rogowo (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz 1411)

Uchwała nr I/5/2006
Rady Gmny w Rogowie
z dnia 27 listopada 2006


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na podstawie art. 14 i art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm) oraz § 16 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Rogowo (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz 1411)


Rada  Gminy
stwierdza, co następuje:
                                          
§ 1

1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co
           najmniej połowy ustawowego składu rady Przewodniczącym Komisji
           Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej wybrany radny
           Marek Długokęcki

    2. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co    
         najmniej połowy ustawowego składu rady na członków Komisji
         Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zostali powołani radni:

         Jan Piotrowski
         Andrzej Zacharski
         Katarzyna Daszkowska
         Roman Nowosad


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr I/5/2006 (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 grudnia 2006, 07:47:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3896