string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr I/4/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 27 listopada 2006w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.Na podstawie art. 14 i art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i § 58 Statutu Gminy Rogowo (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz 1411)

Uchwała nr I/4/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 listopada 2006


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 14 i art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i § 58 Statutu Gminy Rogowo (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz 1411)


Rada Gminy
stwierdza co następuje:
                                       
§ 1


1.  W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co
           najmniej połowy ustawowego składu rady Przewodniczącym Komisji  
           Rewizyjnej została wybrana radna :

           Katarzyna Daszkowska

2. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co
           najmniej połowy ustawowego składu rady na członków Komisji               
           Rewizyjnej zostali powołani radni:
          

          Kazimierz Gutkowski
          Tadeusz Gołębiewski
          Stanisława Drozdowska
          Andrzej Smulski
          

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr I_4_2006 (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 grudnia 2006, 07:43:32)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (4 grudnia 2006, 07:49:17)
Zmieniono: poprawiono wytłuszczonym drukiem nazwiska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3843