string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XLII/281/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 26 września 2022w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagogom, pedagogom specjalnym, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym, doradcom zawodowym i nauczycielom przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) , art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i pkt. 3 lit. b) i c) oraz art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021r.poz. i z 2022r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730)

Uchwała nr XLII/281/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 września 2022


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagogom, pedagogom specjalnym, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym, doradcom zawodowym i nauczycielom przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) , art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i pkt. 3 lit. b) i c) oraz art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021r.poz. i z 2022r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730)


Plik do pobrania uchwala Nr XLII/281/2022 (726kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (152kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 października 2022, 15:29:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155