string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr I/3/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 27 listopada 2006w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady.Na podstawie art. 14 i 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz 1591 z późn.zm )

Uchwała nr I/3/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 listopada 2006


w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady.

Na podstawie art. 14 i 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz 1591 z późn.zm )


Rada Gminy
stwierdza co następuje:
                                       
§ 1


W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady powołuje się stałe komisje Rady w następującej liczbie:
1. Komisja Rewizyjna                                                         5 osób
2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej         5 osób
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego                                     5 osób
4. Komisja Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego         5 osób
                                            

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr I/3/06 (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 grudnia 2006, 07:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3192