Uchwała nr XXXX/266/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 29 lipca 2022w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji RewizyjnejNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079)

Uchwała nr XXXX/266/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 lipca 2022


w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, skład  Komisji Rewizyjnej uzupełnia się, powołując na członka Marcina Witulskiego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (12 sierpnia 2022, 12:26:00)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (12 sierpnia 2022, 12:27:01)
Zmieniono: poprawiano literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 92