string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXIX/252/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 7 czerwca 2022w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2021 rok.a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079)

Uchwała nr XXXIX/252/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 czerwca 2022


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2021 rok.

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079)


Rada uchwala,  co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Rogowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2021 rok Rada Gminy Rogowo zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                          Marek Długokęcki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/252/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu. 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 lipca 2022, 09:43:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260