string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXIV/209/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2021w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiNa podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834)

Uchwała nr XXXIV/209/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2021


w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834)


stwierdza się, co następuje:

§ 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, skład  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uzupełnia się, powołując 
na członka Tomasza Kos. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęckimetryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 lutego 2022, 09:41:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390