string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXXIV/208/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2021w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju GospodarczegoNa podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834)

Uchwała nr XXXIV/208/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2021


w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego

Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834)


stwierdza się, co następuje:

§ 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, skład  Komisji Rozwoju Gospodarczego uzupełnia się, powołując na członka 
Agnieszkę Łukowską. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 lutego 2022, 09:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387