string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXIII/204/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 10 grudnia 2021zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/143/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/145/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/161/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/190/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 46/2021 i Nr 46A/2021 z 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/197/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2021 r.,

Uchwała nr XXXIII/204/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 10 grudnia 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/143/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/145/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/161/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/190/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 46/2021 i Nr 46A/2021 z 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/197/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2021 r.,


wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 27 108 412,78 zł zwiększa się do kwoty 27 370 825,78 zł, z tego:
    1)    dochody bieżące z kwoty 26 300 862,13 zł zwiększa się do kwoty 26 563 275,13 zł
    2)   dochody majątkowe stanowią kwotę 807 550,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
      do uchwały.
2) W § 2 ust. 1
    Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 29 345 260,84 zł zwiększa się do kwoty 29 607 673,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3) W § 2 ust. 1 pkt 1
    Wydatki bieżące w wysokości 25 673 978,27 zł zwiększa się do kwoty 25 936 391,27
4)   W § 2 ust. 1 pkt 2
       Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 671 282,57 zł.   
5)  Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok 
     zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      
 Nr 1, 2  do  Uchwały  Nr XXII/141/2020  Rady  Gminy  Rogowo  z  dnia   30 grudnia 2020 r. 
 w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Plik do pobrania Załącznik nr 1 (141kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (136kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (133kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (96kB) pdf
metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2021, 15:22:22)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (29 grudnia 2021, 12:04:40)
Zmieniono: dodano załącznik nr 3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455