string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXVII/40/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 29 grudnia 2005w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r. Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 147, poz 1231 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst : Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Uchwała nr XXVII/40/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 147, poz 1231 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst : Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)


Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXVII/40/2005 (33kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (88kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 stycznia 2006, 10:04:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3163