string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXVI/32/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 24 listopada 2005w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591 z późn.zm.), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431 ze zm.: Dz.U. z 1994r Nr 1, poz 3, Dz.U. z 1996r Nr 91, poz 409, Dz.U. z 1997r Nr 43, poz 272, Dz.U. i Nr 137, poz 926, Dz.U. z 1998r Nr 108, poz 681, Dz.U. z 2001r Nr 81, poz 875, Dz.U. z 2002r Nr 200, poz 1680, Dz.U. z 2003r Nr 110, poz 1039, i Nr 162, poz 1568, Dz.U. z 2005r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r ( M.P.Nr 62, poz.867 )

Uchwała nr XXVI/32/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 24 listopada 2005


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591 z późn.zm.), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431 ze zm.: Dz.U. z 1994r Nr 1, poz 3, Dz.U. z 1996r Nr 91, poz 409, Dz.U. z 1997r Nr 43, poz 272, Dz.U. i Nr 137, poz 926, Dz.U. z 1998r Nr 108, poz 681, Dz.U. z 2001r Nr 81, poz 875, Dz.U. z 2002r Nr 200, poz 1680, Dz.U. z 2003r Nr 110, poz 1039, i Nr 162, poz 1568, Dz.U. z 2005r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r ( M.P.Nr 62, poz.867 )


R a d a   G m i n y
uchwala, co następuje :

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r
 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r
 ( M.P.Nr 62, poz.867 ) obniża z  kwoty 27,88 zł za 1 kwintal do kwoty  25 zł za 1 kwintal.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                     Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXVI/32/2005 (34kB) pdf
       


 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2005, 10:37:08)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (12 grudnia 2005, 12:57:22)
Zmieniono: dodano załączniki.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4535