string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr II/12/2002Rady Gminy w Rogowiez dnia 12 grudnia 2002w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz 84 z późn.zm.)

Uchwała nr II/12/2002
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 12 grudnia 2002


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz 84 z późn.zm.)


§1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1.      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a)                 od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                         540 zł

b)        powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                     900 zł

c)                 powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                                         1.080 zł

2.     od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej

a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

-          o liczbie osi - dwie                                                                           1.150 zł

-          o liczbie osi - trzy                                                                             1.150 zł

b)     równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

o liczbie osi - trzy                                                                             1.250 zł

o liczbie osi - cztery i więcej                                                            1.250 zł

c)      równej lub wyższej niż 26 ton

-      o liczbie osi - cztery i więcej                                                          1.450 zł

3.     od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o
dopuszczalnej masie całkowitej

a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

o liczbie osi - dwie                                                                            1.150 zł

-      o liczbie osi - trzy                                                             1.15 0 zł

b)     równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

o liczbie osi - trzy                                                                                 1.400 zł

o liczbie osi - cztery i więcej                                                                 1.400 zł

c)     równej lub wyższej niż 26 ton

-      o liczbie osi - cztery i więcej                                                                 2.150 zł

4.     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)                 od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                                                             1.080 zł

b)                 od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                                                                 1.080 zł

c)                 od 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                    1.080 zł

5.     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)     równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

o liczbie osi - dwie                                                                         1.150 zł

b)     równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton


o liczbie osi - dwie                                                                         1.250 zł

c)   równej lub wyższej niż 36 ton

o liczbie osi - dwie                                                                         1.300 zł

o liczbie osi - trzy                                                                          1.500 zł

6.     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)     równej lub wyższej niż 12 toni mniejszej niż 18 ton

o liczbie osi - dwie                                                                         1.150 zł

b)     równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

o liczbie osi - dwie                                                                         1.680 zł

c)     równej lub wyższej niż 36 ton

o liczbie osi - dwie                                                                         1.700 zł

o liczbie osi - trzy                                                                          2.250 zł

7.     od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                  330 zł

8.     od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)     równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

o liczbie osi -jedna                                                                          350 zł

b)     równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-       o liczbie osi -jedna                                                                          360 zł
o liczbie osi - dwie                                                                           740 zł

c)     równej lub wyższej niż 36 ton

o liczbie osi - dwie                                                                       1.000 zł

-       o liczbie osi - trzy                                                                        1.000 zł

9.     od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)     równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

o liczbie osi -jedna                                                                         350 zł

b)     równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-          o liczbie osi-jedna                                                                          490 zł

-          o liczbie osi - dwie                                                                      1.120 zł

c)     równej lub wyższej niż 36 ton

-          o liczbie osi - dwie                                                                      1.500 zł

-          o liczbie osi - trzy                                                                       1.500 zł

10.   od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a)                mniej niż 30 miejsc                                                                                            900 zł

b)                równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                      900 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r i podlega ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Uchwała nr II/12/2002 (39kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (30 września 2005, 11:10:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3017