string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr II/13/2002Rady Gminy w Rogowiez dnia 12 grudnia 2002w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591.), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r (M.P.Nr 51, poz 733 )

Uchwała nr II/13/2002
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 12 grudnia 2002


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591.), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r (M.P.Nr 51, poz 733 )


Rada   Gminy
uchwala, co następuje :

§1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r ( M.P.Nr 51, poz 733 ) obniża się z kwoty 33,45 zł za 1 kwintal do kwoty 25 zł za 1 kwintal.

§2

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Uchwała nr II/13/2002 (31kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (30 września 2005, 10:52:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4615