string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/18/2002Rady Gminy w Rogowiez dnia 12 grudnia 2002w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.Na podstawie art. 25 ust. 4.6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001r Nr 142, poz 1591 )

Uchwała nr II/18/2002
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 12 grudnia 2002


w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 4.6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001r Nr 142, poz 1591 )


Rada   Gminy uchwala :

§1

Przyznać Przewodniczącemu Rady Gminy dietę w wysokości najniższego

wynagrodzenia za pracę.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Traci moc uchwała Nr 8/91 z dnia 1 lutego 1991r w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Plik do pobrania Uchwała nr II/18/2002 (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 września 2005, 13:48:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3474