string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXIV/23/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 30 czerwca 2005w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości PRĘCZKINa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

Uchwała nr XXIV/23/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 czerwca 2005


w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości PRĘCZKI

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)


Rada Gminy w Rogowie

uchwala

  

§ 1

 

Zatwierdzić Plan rozwoju miejscowości Pręczki .

Plan rozwoju miejscowości Pręczki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Marek Długokęcki

 

Plik do pobrania Uchwała nr XXIV_23_2005 (24kB) pdf

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2005, 12:48:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3198