string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/22/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r.poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )

Uchwała nr III/22/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r.poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )


uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr II/6/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2018r w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej wprowadza się następujące zmiany :
1) W § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
„ 1) Krzysztof Piotrowski”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uzasadnienie (29kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2019, 10:44:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 790