string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/7/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2018w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego.Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432)

Uchwała nr II/7/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432)


stwierdza się , co następuje :

§ 1.  W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w skład  Komisji Rozwoju Gospodarczego zostali powołani  radni :
1) Lech Hejza
2) Urszula Czerska
3) Tomasz Kos
4) Wojciech Nowatkowski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 09:52:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786