Uchwała nr II/6/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2018w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432 )

Uchwała nr II/6/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432 )


stwierdza się , co następuje :

§ 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady na członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zostali powołani  radni :
1) Marek Długokęcki
2) Katarzyna Wilczyńska
3) Roman Nowosad
4) Jacek Wiśniewski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 09:49:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450