string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/5/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2018w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiNa podstawie art. 14 i 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432 )

Uchwała nr II/5/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 14 i 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432 )


stwierdza się , co następuje :
§ 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostali powołani  radni :
1) Emila Kopycińska
2) Adela Gębicka
3) Lech Hejza
4) Roman Nowosad

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 09:47:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 794